Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Rejestracja przez Internet Statystyki graficzne Przetargi i zamówienia publiczne (nowe okno)

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-06-07

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Logo Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że od dnia 13.06.2016 r.  będą wydawane, a od 20.06.2016 r. do 24.06.2016 r. będą przyjmowane wnioski na finansowanie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (rezerwa KFS) działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, tj. na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
   • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
   • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
   • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

   

  Środki z rezerwy KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym zgodnych z ustalonymi priorytetami, tj. na:

   

  Czytaj aktualność: Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • 2016-06-01

  Komunikat

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 20 kwietnia 2014 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmiany obowiązujące od 4 czerwca 2016 roku (Dz. U. z 2016 roku poz. 645 z późn.zm.). W związku z powyższym od dnia 6 czerwca 2016 roku ulegają zmianie wszystkie wzory druków wniosków dostępnych instrumentów rynku pracy.

   

  Aby uniknąć dodatkowego wzywania celem uzupełniania formularzy, prosimy o składanie od dnia 6 czerwca br stosownych wniosków na obowiązujących drukach.

   

   

  Jednocześnie tutejszy Urząd informuje, że wystąpił o dodatkowe środki pochodzące z Rezerwy Ministra, a skierowane do osób bezrobotnych, które określono w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem osób do 30 roku życia tj.: ...

  Czytaj aktualność: Komunikat
 • 2016-04-19

  Europejski Dzień Pracodawcy

  W dniu 14.04.2016r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu odbył się Europejski Dzień Pracodawcy  zorganizowany przez PUP w Zgierzu wspólnie z Urzędem Miasta Zgierza i Starostwem Powiatowym w Zgierzu.

   

  Celem tego wydarzenia było  wzmocnienie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia.

   

  Do udziału w panelu dyskusyjnym zaprosiliśmy ponad 30 pracodawców z terenu Zgierza i powiatu zgierskiego. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz.

   

  Uczestnicy spotkania debatowali o problemach lokalnego rynku pracy, związanych głównie z rekrutacją pracowników.

   

  Mamy nadzieję, iż ta nowa inicjatywa przyczyni się do zaktywizowania rynku pracy w naszym regionie.

  Czytaj aktualność: Europejski Dzień Pracodawcy
 • 2016-04-12

  Zasady ogólne w 2016 roku

   

   

  I.   W 2016 roku aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu koncentrować się będzie na osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej poszczególnych form wsparcia, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, tzn. by końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienia przez uczestnika programu.

   

   

  II.  Ze  względu na ograniczone środki finansowe i zamiar objęcia wsparciem możliwie szerokiej grupy osób nie przewiduje się:  ...

  Czytaj aktualność: Zasady ogólne w 2016 roku
1 2 3 4
Wyszukiwarka form aktywizacji
Ważne od: do:
Forma aktywizacji Miejscowość Stanowisko Miejsc Ważność
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) pracownik produkcji 15 od 2016-07-05
do 2016-07-05
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) pracownik gospodarczy 1 od 2016-07-06
do 2016-07-06
Giełda Pracy siedziba Urzędu Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła II 16 (pok. 110 I piętro) sprzątaczka 2 od 2016-07-06
do 2016-07-06
Propozycje / Nabory wniosków nie dotyczy Zasady ogólne w 2016 roku nie dotyczy od 2016-04-12
do 2016-12-31
< poprzednia 1 następna >